Vreedzaam

De vreedzame school

Wij zijn een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Een Vreedzame School is een school waar iedereen (leerlingen, personeel en ouders) zich verantwoordelijk voelt voor een leuke sfeer op school. De kinderen leren verschillen te respecteren en ruzies zelfstandig uit te praten en op te lossen. Leerlingen krijgen handvatten om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We zijn een school waar kinderen een stem hebben. Ze krijgen taken en zijn verantwoordelijk voor het klimaat op school en in de klas. Op die manier hebben ze dus ook invloed op hun eigen leeromgeving en uiteindelijk op hun eigen ontwikkeling.

Voor meer informatie: https://www.cedgroep.nl/merken/ontdek-vreedzaam