Trivium

Trivium

De Airborneschool is één van de scholen van de stichting Trivium. Deze stichting is in augustus 2004 ontstaan uit een samengaan van de verenigingen voor protestants christelijk onderwijs uit de gemeenten Appeltern, Wamel, Kesteren, Dodewaard, Wageningen, Renkum en Overbetuwe.

De stichting ondersteunt in totaal 14 basisscholen in hun onderwijs met het beheer van organisatie, financiën, personeel en gebouwen. Met als uiteindelijk doel protestants-christelijk onderwijs te kunnen blijven waarborgen in Zuid-Gelderland. Trivium is gevestigd in Zetten.

Om de kinderen gaat het, een kleine 2600 in totaal. Zij staan centraal. En met hen zo’n 250 leerkrachten en ondersteunend personeel die dagelijks met de kinderen werken, spelen en leven.

Kwaliteit in onderwijs is het motto van de Stichting. Om dat te kunnen waarmaken, wordt gehandeld vanuit drie kernwaarden:

  • Veilig: Trivium wil zowel leerlingen als personeel een veilige plek bieden om te leren en te werken. Natuurlijk in modern toegeruste schoolgebouwen.
  • Betrokken: Ouders zijn voor ons erg belangrijk. We betrekken hen bij het onderwijs van hun kind en bij beleid. Diezelfde betrokkenheid zien we ook bij de leerkrachten. In school werken we vanuit een gedeelde visie.
  • Competent: Goed onderwijs vraagt competent personeel. Trivium biedt voorwaarden voor blijvende ontwikkeling van directieleden, leerkrachten en ondersteunend personeel.

Voor meer informatie of de ontwikkelingen bij Trivium: www.trivium-onderwijs.nl

Het adres.
Stichting Trivium
Bestuurscentrum, Beatrixstraat 13, Zetten
Postadres: Postbus 16, 6670 AA Zetten
Tel: 0488 – 420612