Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

In de start van een nieuw schooljaar is er tijd om elkaar (opnieuw) te leren kennen. In de zogenoemde Gouden weken is er veel aandacht voor de vorming van de groep en de individuele rol van de leerling in die groep. Dit doen we door lessen van de Vreedzame School te geven, teambuilingsactiviteiten aan te bieden en in elke groep afspraken met elkaar te maken.

Door de dialoog aan te gaan met elkaar worden we betrokken bij elkaar. Betrokkenheid bij elkaar vergroot de veiligheid. We zien een veilig klimaat als onmisbare voorwaarde voor de andere te bereiken doelen. De leerkracht investeert in een vertrouwensrelatie met ieder kind waardoor het zich gehoord en gezien voelt.

Pesten wordt op school niet getolereerd. Door middel van ons programma De Vreedzame School en onze pedagogische aanpak werken we preventief en hopen zo dit probleem te voorkomen. De directeur is bij ons de persoon die de aanpak tegen het pesten co├Ârdineert. Wanneer er sprake is van pesten dan spreekt zij op regelmatige basis met de gepeste en de pester(s) om zo het pesten te stoppen. Ouders worden in dit proces betrokken. Op school hanteren we een Pestprotocol, dit is onder aan deze pagina te downloaden.

Jaarlijks nemen we bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 sociale veiligheidsvragenlijst af om voor de leerkracht eventueel verborgen problemen te signaleren.