Schooltijden

Onze schooltijden

Dagen Tijden
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30u - 14.30u
Woensdag 8.30u -12.15u
Groep 1-2 is vrijdag om 12:00 uit

We hanteren een continurooster op school. Dit betekent dat de kinderen om 12.00 u. met de leerkracht in de klas eten en om 12.15 u. pauze hebben.