Ouders in de school

Actief bijdragen

Wij hechten belang aan een goed contact met ouders. Wij voelen ons samen met hen verantwoordelijkheid voor de begeleiding van hun kinderen en proberen hierbij zoveel mogelijk de samenwerking op te zoeken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren als hun ouder(s)/verzorger(s) positief betrokken zijn bij de school. 

Ouders zijn daarom welkom op:

Wij vieren ouders    
Na elke vakantie is er voor de ouders de mogelijkheid om in de klas te komen. Een week lang van 8.20 tot 8.45  “Wij vieren ouders” geeft u een mooi beeld van onze manier van werken en de sfeer op school.

Gesprekken        
Ieder schooljaar start met een optioneel kennismakingsgesprek, waarbij ouder, leerkracht (en kind) hun verwachtingen uitspreken voor het komende schooljaar. Optioneel omdat de leerling of leerkracht soms al bekend is.
Tweemaal per jaar is er een gesprek over de vorderingen van uw kind, het rapportgesprek. Dit gesprek vindt plaats nadat u het rapport van uw kind hebt ontvangen. De kinderen zijn zelf ook bij het gesprek aanwezig.
In november en maart/april staan de voortgangsgesprekken gepland. Deze gesprekken vinden plaats op aanvraag van de leerkracht of de ouders. Wanneer een leerkracht in november ouders nog niet heeft gzien, dan zullen de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.
Bij de kleuters wordt het kennismakingsgesprek met de leerkracht binnen drie weken nadat het kind gestart is ingepland.

Ouderavonden    
In de derde of vierde schoolweek organiseren we een informatieavond. Ouders kunnen binnenlopen om elkaar te ontmoeten, de leerkracht een vraag te stellen en zij kunnen rondkijken in de rest van de school.. In groep 8 wordt op deze avond informatie gegeven over de overgang van PO naar VO en andere typische groep 8-zaken. Tot slot willen wij elk jaar een informatieavond organiseren waarin wij ouders informeren over een bepaalde manier van werken bij ons op school.
Thema avonden organiseren we samen met de MR/OC

Afspraken        
Uiteraard kunt u buiten deze officiële kanalen om altijd een afspraak maken met een leerkracht, de IB of de directie. Deze afspraken worden bij voorkeur tussen 08.00 en 17.00 uur gepland.