Ouderbetrokkenheid

Uw mening telt

Oudercommissie
Het is fijn als ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind, maar voor de school zijn ouders ook onmisbaar. Wij hebben een actieve oudercommissie die de activiteiten van de school ondersteunen. Zes keer per jaar komt de oudercommissie bijeen om te vergaderen. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden!

In onze OC zitten
Werna Reugenbrink
Martin Reugenbrink
Simone Tijssen
Jack Sabandar

Medezeggenschapsraad
Drie ouders en drie leerkrachten vormen samen de MR, de Medezeggenschapsraad van de Airborneschool. Iedere school heeft er een, dat is wettelijk vastgelegd. De MR denkt mee over wat er op school gebeuren moet, over de regels, het beleid en de begroting. Soms is het de hele MR, soms zijn het alleen de ouders, of alleen de leerkrachten die meebeslissen, en dan worden de anderen altijd ge├»nformeerd. En altijd kun je het MR advies geven. Directeur Arjanne an Leeuwen zit niet in de MR, maar is wel een deel van de vergaderingen aanwezig voor overleg of om een toelichting te geven, en als het nodig is, dan kan de MR ook praten met het bestuur van Trivium. Als de school bijvoorbeeld iets wilt veranderen aan de schooltijden, dan kan dat niet zonder de instemming van de MR. Van alle vergaderingen worden altijd notulen gemaakt. Die zijn voor alle ouders openbaar. U kunt ze opvragen via email: mr@airborneschool.nl 

Leden van de MR
Corinne den Ouden (afvaardiging personeel)
Annelies Schoonderwaldt ( afvaardiging personeel, voorzitter)
Bob Brussaard  (oudergeleding)
Irene Rodendaal (oudergeleding)
Erik van der Meij (oudergeleding)

Klachtenregeling
Natuurlijk kan het gebeuren dat er op school iets gebeurt waarmee u het niet eens bent. Als u een klacht heeft, is het belangrijk om te weten bij wie u daarmee het beste kunt aankloppen. We kennen een interne en een externe klachtenregeling. Deze is te lezen in de schoolgids (downloads). In de meeste gevallen is het het beste om te praten met degene om wie het gaat. Meestal zal dat de leerkracht van uw kind zijn. Het is verstandig om een afspraak te maken voor een gesprek zodat u weet dat de leerkracht tijd voor u heeft. Wacht hier niet te lang mee. Vaak kan een gesprek al veel oplossen. Als dit gesprek onbevredigend is verlopen, dan kunt u het probleem aankaarten bij de directeur.  

Informatieplicht gescheiden ouders
Het aantal kinderen dat uit een gebroken gezin komt groeit helaas ook bij ons op school. De wet geeft aan dat beide ouders ge├»nformeerd moeten worden over de ontwikkelingen van hun kind(eren), mits dit niet schadelijk is voor het welbevinden van het kind. De informatie van school naar thuis gaat in eerste instantie naar de ouder die de grootste taak heeft in de dagelijkse verzorging voor het kind.  Wij verwachten van deze verzorgende ouder dat alle informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder. Spreekavonden en andere gesprekken dienen zoveel mogelijk gezamenlijk te worden bezocht. Dit komt uw kind alleen maar ten goede. Alleen wanneer u hier samen echt niet uitkomt, informeren wij de niet-verzorgende ouder op diens verzoek met een apart gesprek, mits dit niet ingaat tegen het belang van het kind. U kunt hierom vragen bij de directeur of de leerkracht.