Onze groepen

Groep 1/2a! In deze groep zijn Everdien en Karlijn de leerkrachten. En groep 1-2b, daar vind je Anneke en Truus.
In deze groepen werken we iedere periode aan een ander thema. Daar passen we onze hoeken op aan en bedenken we activiteiten bij. Door middel van spel, werkjes en kringgesprekken werken we aan dit thema, maar ook aan de doelen die worden gesteld in groep 1/2. We spelen ook meerdere keren buiten waar we gezellig met elkaar kunnen racen op de fietsen, maar ook op onderzoek uit kunnen of oefenen met hinkelen. Met slechter weer gymmen we in het speellokaal, waar aandacht is voor klimmen en klauteren of we spelen een spel met z’n allen. Eén keer in de twee weken krijgen we gym van Juf Kitty in de gymzaal van Doelum, stoer hé! Hier kunnen we gymactiviteiten doen die in het speellokaal niet kunnen, zoals op de trampoline springen of ringzwaaien.

Groep 3
In groep 3 zijn Alisa en Ellis de leerkrachten die met veel plezier de kinderen leren lezen, rekenen en plezier maken.
Onze groep 3 is een relatief kleine groep enthousiaste en leergierige kinderen, maar bovenal een heel gezellige groep! We hebben jongens en meisjes, die allemaal in heel korte tijd zich de vele regeltjes en nieuwe dingen in groep 3 eigen hebben gemaakt. Ze zijn super gemotiveerd om nu écht te leren lezen, schrijven en rekenen. Maar gelukkig vinden ze daarnaast ook de andere dingen die we doen in groep 3, zoals knutselen, lekker buitenspelen, de Vreedzame School , wereldoriëntatie en gymmen heel erg leuk! 

Groep 4
In deze groep vind je Corinne. Zij is er 4 dagen in de week en gaat zingend door het leven. In groep 4 wordt er dan ook extra veel gezongen en aan muziek gedaan. De 19 kinderen in deze groep werken hard aan rekenen, taal en lezen. Gelukkig is er ook veel tijd voor bewegend leren en buitenlessen. Dat maakt leren weer een stukje leuker.
Op woensdag, als Corinne er niet is, geeft Annelies deze groep les. Op andere dagen is zij internbegeleider.

Twee keer per jaar laat elke groep aan de ouders en medeleerlingen zien wat ze hebben geleerd. Dit is ons minitheater. Er wordt o.a. gedanst, voorgedragen, gezongen en toneel gespeeld. Zo komen verschillenede vakgebieden bij elkaar en dat maakt het geleerde betekenisvol.

Groep 5
De 21 kinderen in deze groep krijgen les van Arjanne, op ma-di-wo en van Ellis, op do en vrij. Dit dynamische duo zorgt ervoor dat de kinderen elke dag weer leren én het naar hun zin hebben in de groep. Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden, natuurlijk. Gelukkig gaan ze ook de andere vakken niet uit de weg. Creativiteit, gecombineerd met taal en wereldoriëntatie zie je hier veelvuldig terug in de klas.

In de bovenbouw hebben we twee groepen 6-7-8
We werken in basisgroepen en in jaargroepen. Dat houdt in dat de kinderen in hun eigen jaargroep instructie krijgen voor spelling, taal & rekenen. De andere lessen worden gegeven in de (gecombineerde) basisgroepen. Dit zorgt voor afwisseling, leren van en met elkaar en zelfstandigheid. De beide groepen bestaan uit 34 kinderen en ze vormen leuke groepen waarin de kinderen laten zien dat ze sociaal zijn, veel humor hebben, goed zelfstandig kunnen werken en veel plezier met elkaar hebben.

In de bovenbouw zijn Jack, Cornelieke, Cecil, Martijn en Christel de leerkrachten die met deze kinderen dagelijks aan de slag gaan.

Vanaf schooljaar 2024-2025 werken we in de bovenbouw in enkele groepen. We hebben dan een groep 6 (22 leerlingen), een groep 7 (22 leerlingen )                             en een groep 8  (20 leerlingen). 

Ondersteuning
Er is veel ruimte voor extra ondersteuning. Esther en Martijn spelen hier een grote rol in. Maar ook Marjoleine is ingezet als leerkracht in de ondersteuning.
Kinderen die (tijdelijk) iets lastig vinden worden buiten of binnen de groep extra geholpen. Het kan zijn op het gebied van lezen, rekenen, woordenschat, spelling.
Ellis en Cornelieke geven ondersteuning aan die kinderen die meer aan kunnen en meer uitgedaagd kunnen worden. Zij geven les aan de flexgroep.