Missie & Visie

Waarom wij doen wat we doen

Missie

De Airborneschool is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen in een warme, sociale en rijke omgeving..
De kinderen worden voorbereid op de maatschappij van morgen en we geven ze goede ‘tools’ en bouwstenen mee voor het vervolgonderwijs en hun toekomst.

Grond onder je voeten, je vleugels uitslaan

We willen kinderen grond onder hun voeten geven zodat zij zich veilig voelen. En hen helpen zich vrij te kunnen bewegen in de groep! Door hun vleugels uit te slaan mogen zij telkens de grenzen verleggen van hun mogelijkheden en talenten, om uiteindelijk uit te vliegen…

Visie

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere vorm van onderwijs.

We krijgen steeds meer te maken met grotere verschillen tussen leerlingen. Cognitieve en sociale ontwikkeling gaan hand in hand. Het onderwijs en de onderwijsorganisatie worden hierdoor complexer. We willen tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen, maar om dit ‘onderwijs op maat’ mogelijk te maken zijn aanpassingen in de organisatie gewenst.

Op onze school werken we vanaf dit schooljaar met gecombineerde groepen en jaargroepen.

De gecombineerde groepen 1-2 en 6,7,8 bestaan uit elk 2 groepen waarin de jaargroepen worden gecombineerd. De middenbouw bestaat uit 3 groepen. Deze jaargroepen worden nog niet gecombineerd. Wel zullen er al groepsoverstijgende lessen en activiteiten plaatsvinden. De leerkrachten van de verschillende bouwen werken gestructureerd samen om zo de gezamenlijke verantwoordelijkheid te vergroten. 

Onze school is een eigentijdse, uitdagende plek voor onze kinderen. In deze veilige omgeving spelen, ontdekken en leren kinderen om te groeien naar evenwichtige, zelfstandige personen.