Leren denken & leren

Voor een sterke basis

We werken met de methodiek leren leren & denken. Deze methodiek heeft als uitgangspunt dat gedrag aan te leren is, net als rekenen en spellen en er worden ambities geformuleerd.  De ambities liggen op het gebied van het leren en denken van de leerlingen:

De leerlingen vergroten het eigenaarschap op hun leerproces. Zij weten wat ze leren en leren kritisch reflecteren op het proces om de doelen te bereiken.
De leerlingen vergroten het eigenaarschap op hun leerproces. Zij weten wat ze leren en leren kritisch reflecteren op het proces om de doelen te bereiken.

Het gaat hierbij om het gedrag dat nodig is om goed te leren en denken. Hierbij kunt u denken aan taakaanpak, doorzetten, omgaan met teleurstellingen en meer. Uitgangspunt is dat álle leerlingen dit kunnen leren omdat we (school)gedrag benaderen als een vak, zoals rekenen of taal. Leerlingen weten welk gedrag van hen wordt verwacht en het wordt ze expliciet geleerd.Er wordt in elke groep gewerkt aan de verschillende doelen binnen de leerlijn leren leren & denken te weten:

In alle groepen hangt een doelenbord, waarop wordt bijgehouden hoe de groep ervoor staat en alle leerkrachten hebben tijd in de weekplanning ingeroosterd om te oefenen met een doel. Dat begint natuurlijk met 1 doel op een dag.