Identiteit

De Airborneschool in essentie

De Airborneschool is een moderne school met veel aandacht voor de creatieve en onderzoekende kant van kinderen. Ons onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen en hun unieke talenten; minitheater, creatieve opdrachten bij thema’s, uitgebreid cultureel aanbod i.s.m. kunstenaars en docenten uit de regio.

We zijn een open Christelijke school. Dit betekent dat wij bewust leven en werken vanuit ons geloof in de God van de bijbel. We vinden het belangrijk dat kinderen deze verhalen uit de bijbel horen. Ze geven richting aan de manier waarop wij leven en naar de toekomst kijken. De Airborneschool is een open school met een open houding. Daarmee willen we aangeven dat wij niet verbonden zijn aan één vaste kerk of geloofsrichting, maar open staan voor gezinnen van allerlei kerkelijke richtingen èn voor gezinnen zonder geloofsovertuiging.

Het christelijke karakter van de Airborneschool is tastbaar aanwezig in de positieve sfeer die er heerst op school. We leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en de ander. Immers: we verschillen van elkaar, in wie we zijn en vanuit welke overtuiging we ook leven. We willen  bijdragen aan het ontwikkelen van de eigen levensbeschouwelijke persoonsvorming. Hiermee wordt een basis gelegd voor een positief kritische houding bij kinderen om later zelf te kunnen bepalen hoe zij staan tegenover het christelijk geloof.

De Airborneschool dankt zijn naam aan de alom bekende operatie ‘Market Garden’ die in september 1944 plaatsvond in de omgeving van onze school. De ruiter Bellerophon zittend op het vliegende paard Pegasus, werd gebruikt als embleem van de ‘Airborne division’ en staat symbool voor de vrijheid. Al sinds de oprichting van de school herdenken onze leerlingen deze vrijheid tijdens de jaarlijkse plechtigheid bij het monument in Heelsum en op de Airbornebegraafplaats in Oosterbeek. Ook op school hechten wij aan vrijheid.

We willen kinderen grond onder hun voeten geven zodat zij zich veilig voelen. En hen helpen zich vrij te kunnen bewegen in de groep! Door hun vleugels uit te slaan mogen zij telkens de grenzen van hun mogelijkheden en talenten verleggen, om uiteindelijk uit te vliegen...

In het schoollogo wordt een brug geslagen van verleden (de herinnering aan de generaties die vochten voor onze vrijheid) naar de toekomst (een jong, speels veulen, dat symbool staat voor groei en ontwikkeling en de generaties die gaan komen).