Eindprofiel leerling

Het resultaat

Onze leerlingen maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Airborne hen biedt. Zowel cognitief gezien, elk kind moet kunnen rekenen en lezen, als op het gebied van sociale vaardigheden. Dit zorgt er voor dat zij de voor hen hoogst haalbare doelen hebben kunnen verwezenlijken en dat zij er klaar voor zijn hun vleugels uit te slaan.