Afwezigheid & verlof

Afwezigheid en verlof

Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan moet u dit zo snel mogelijk melden, het liefst telefonisch vóór 8.30 uur. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan moet u hiervoor vrij vragen bij de leerkracht.

Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de directeur. Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt.

Vervanging leerkracht
Wanneer een leerkracht ziek is, kan de school een beroep doen op een uitzendbureau (Ippon)voor invallers. Als deze invallers al op een andere school aan het werk zijn zal de school intern zoeken naar een oplossing. Het kan zijn dat een leerkracht of de schoolleider de groep overneemt of dat de groep verdeeld wordt over de andere groepen. In uiterste nood krijgen de kinderen vrij. Kinderen die dan geen opvang hebben blijven op school.

Hoe wij als school omgaan met lesuitval staat beschreven in het protocol lesuitval (op te vragen bij de directeur).